Замрзната лисичарка

Замрзната лисичарка – брзо замрзната лисичарка , прочистена и преработена во строго контролирани услови. Се одржува на температура од – 20°C заради зачувување на хранливите својства.