Свежа црна труба

Свежа црна труба – може да се најде во период од Август-Ноември во шумите.  Имаат пријатен мирис и благ вкус. Да се чуваат на одржување и да се конзумираат во пократок рок во свежа состојба.