Сува лисичарка

Сува лисичарка – лисичарката во ваква состојба може да се користи како додаток во исхраната и тоа во помали количини поради нејзината ароматичност. Се чува на температура од -5°C до 0°C.