Замрзната јајчарка

Замрзната јајчарка – брзо замрзната јајчарка преработена во строго контролирани услови. Може да се конзумира преку целата година на соодветна температура до -20°C во ладилник.