Овошје

Во нашите погони начинот на замрзнување и преработка на овошјето поминува низ пет чекори: 

  • Преработката на овошјето поминува низ контролиран и систематски процес,
  • Бобинките се обезкостени,
  • Пречистени од секакви ѓубрива,
  • IQF (instant quick freezing) систем.
  • Роленд (одделени една од една) при процесот на мрзнење.