Печурки

Преработката се врши во строго контролирани услови, се применува седум степен надзор на квалитет и рачно селектирање.