Свежа јајчарка

Свежа јајчарка – овој вид печурка се среќава на отворени и топли места во светли листопадни шуми. Широкораспространета е и во повеќе региони се собира за јадење. Месото е со бела до светло жолта боја и има пријатен мирис и сладок вкус. Во ваква состојба да се чува на одржување во ладилник неколку денови.