Сува ливадарка

Сува ливадарка – се суши во соодветни услови притоа во оригинална форма поради што има мали димензии и не мора да се сечи.Се работи во следните категории: I класа, оригинал и индустрија. Да се чува на температура од -5°C до 0°C, пакована во картонска амбалажа.