Сува црна труба

Сува црна труба – може да се конзумира и чува подолг период на температура од -5°C до 0°C степени. Во ваква состојба ја задржува хранливоста и квалитетот и може да се користи во разновидни сосови. Ја има во I класа, оригинал и индустрија пакована во картонска амбалажа со тежина од 5-10 кг.