Сув смрчак

Сув смрчак – може да се конзумира подолг период, во ваква состојба ги задржува хранливите состојки. Соодветен како додаток во бешамел сос или друг вид на храна. Да се чува на температура од -5°C до 0°C.

Преработката се врши во строго контролирани услови, се применува седум степен надзор на квалитет и рачно селектирање.